Sản phẩm

Showing 1–9 of 21 results

Yến chưng tươi - 70ml

Yến chưng tươi – 70ml 69.000₫

Yến chưng tươi - 100ml

Yến chưng tươi – 100ml 209.000₫

Yến chưng tươi - 300ml

Yến chưng tươi – 300ml 429.000₫ 329.000₫

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn thường 2.790.000₫ 2.590.000₫

Tổ yến làm sạch 50gr - Tiêu chuẩn cao cấp

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn cao cấp 3.290.000₫ 3.090.000₫

Tổ yến thượng hạng 50gr - Tiêu chuẩn thường

Tổ yến thượng hạng 50gr – Tiêu chuẩn thường 3.390.000₫ 3.190.000₫